PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:16:09 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:30:10 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/login.aspx
3Khách vãng lai06:29:10 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26998
4Khách vãng lai05:50:01 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26994
5Khách vãng lai05:23:29 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai03:45:17 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00130
7Khách vãng lai02:51:54 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00120
8Khách vãng lai02:15:55 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9836
9Khách vãng lai01:43:45 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6064
10Khách vãng lai01:17:49 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai00:57:50 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9870
20 11 2018