PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:49:52 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:13:46 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
3Khách vãng lai12:03:17 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=324
4Khách vãng lai11:35:07 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai11:14:51 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7230
6Khách vãng lai09:06:18 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=319
7Khách vãng lai08:50:16 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7231
8Khách vãng lai07:45:09 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=330
9Khách vãng lai06:19:55 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
10Khách vãng lai05:32:25 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai03:57:45 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00121
12Khách vãng lai03:21:10 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai03:16:14 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
22 3 2019