PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH GIANG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01446 Dạy học phát triển năng lực môn Tự nhiên và xã hội Tiểu họcMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01445 Dạy học phát triển năng lực môn Khoa học Tiểu họcMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01444 Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa lí Tiểu họcNghiêm Đình VỳSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01443 Dạy học phát triển năng lực môn Đạo Đức Tiểu họcĐào Đức DoãnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01442 Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng việt lớp Tiểu họcĐỗ Ngọc ThốngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01441 Dạy học phát triển năng lực môn Toán Tiểu họcĐỗ Đức TháiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01440 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01439 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01438 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01437 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01436 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01435 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01434 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01433 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01432 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu họcNguyễn Hữu HợpSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...